אירועי תרבות

מחברים בין הבתים

כנס ספרניות

מסורת היא לנו מידי שנה בשבוע הספר לכנס בבית בכפר סבא את כל הספרניות שלנו ברשת למפגש מחווה והוקרה מלא בתכנים ספרותיים, מפגש עם מבקרי ספרים, מוציאים לאור, סופרים ומשוררים.