בריא במגדלים

פעילויות ספורט רשתיות

הרשת רואה בטיפוח ושמירה על אורח חיים בריא חשיבות עליונה ומתוך כך מתקיימות פעילויות ספורט בהן נוטלים חלק כלל דיירי הרשת, פעילויות אלה הפכו למסורת של ממש. לקראת אירועי הספורט, דיירי הרשת מתאמנים ופוקדים את מתחמי הכושר – כי כל אחד רוצה לזכות בתואר הנכסף… והרי הם שהוכיחו זה מכבר כי ״זה לא הגיל – זה התרגיל״.