הרצאות

אקטואליה וידע

הרצאות על ענייני דיומא, ממשל ופוליטיקה ועוד.
דיירי המגדלים שלנו הם שוחרי דעת וידע וצמאים למידע עדכני על המתרחש בעולם הגדול ואצלנו בארץ. הם ״חיות פוליטיות״ ובעלי דעות מוצקות. במסגרת ההרצאות הנ״ל הם יכולים להתעדכן בדברים שעל סדר היום הציבורי, לנהל דיונים סוערים ולהביע דעה. ויש להם…