פעילות רב דורית

במגדלי הים התיכון אנו מקפידים לשמר ולחזק את החוטים המקשרים בין הדייר לבין משפחתו וסביבתו. תכנית התרבות שלנו כוללת הפתעות לאלה וגם לאלה כדי שנמשיך כולנו להיות – משפחה אחת גדולה.