פעילות רב דורית

עם הפנים לקהילה

חיזוק הקשר עם הקהילה בבית, כמו גם זו הסובבת אותו, היא נר לרגלינו. אנו שוקדים תמיד על שיתופי פעולה עם הקהילה, ותרים תמיד אחר הזדמנויות להעניק לקהילה מההון האנושי שלנו, העושר התרבותי שלנו וממתקני הבית שלנו.